Kvalitet- och Miljöcertifierad

På Nybergs Bil tycker vi att miljö och kvalitet är viktigt. Vi var första bilföretaget i Småland som blev certifierad för både miljö och kvalitet.

 • Miljöcertifiering ISO 14001:2015
  Miljöcertifieringen innebär att vi arbetar med att minska påverkan på miljön. Att vi följer de lagar och regler som ISO 14001:2015 kräver. Vi arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar.
 • Kvalitetscertifiering ISO 9001:2015
  Kvalitetscertifieringen ISO 9001:2015 innebär att vi säkerställer kvalitén på utförda arbeten och tjänster. Vi ställer krav på våra leverantörer så att de lever upp till fastställda kvalitetskrav. Vår personal är alltid uppdaterad och utbildad på den senaste tekniken. Vi övervakar och mäter ständigt våra processer för att hela tiden kunna bli ännu bättre.
 • Ackrediterade av Swedac
  Vi är ackrediterade av SWEDAC att släcka tvåor från Svensk bilprovning. När vi åtgärdat 2:orna enligt protokollet tar vi kontakt med Vägverket så att det registreras. Vi är även ackrediterade för att reparera din klimatanläggning.
 • Har högsta kreditvärdighet
  Sigillet är utfärdat av UC AB. De företag som innehar sigillet har högsta kreditvärdighet. Vill ni veta mer om UC riskklasser för kreditvärdighet gå in på uc.se/risksigill.
 • Miljöpolicy för Nybergs Bil AB
  • Vi har alla ett gemensamt ansvar för miljön. • Miljöarbetet angår oss alla och bygger på samverkan mellan medarbetare, kunder och leverantörer. • Genom att se helheten i vår verksamhet vill vi minska de miljöbelastningar som vår verksamhet kan bidra till. • Vi ska kunna informera om verksamhetens miljöpåverkan på ett öppet och faktabaserat sätt. • Vi ska inom ramen för våra lokala och ekonomiska förutsättningar miljöanpassa vår verksamhet och efterleva de krav och lagar som ställs på oss idag. • Vi ska genom avtal säkra att godkända entreprenörer och leverantörer tar hand om vårt avfall på ett tillfredsställande sätt. • Genom att bevaka utvecklingen inom branschen skall vi i möjligaste mån sträva efter ständiga förbättringar och erbjuda det bästa alternativet ur vårt sortiment, samt att förebygga föroreningar. • Personalen kommer fortlöpande att genomgå miljö- och kretsloppsutbildning och därmed förmedla ny kunskap till våra kunder. • Även om VD har det yttersta ansvaret är det varje medarbetares ansvar att verka för att miljöpolicyns mål uppnås. Jönköping 20200901 – Robert Bloom VD
 • Kvalitetspolicy för Nybergs Bil AB
  • Att sälja och serva personbilar, lätta lastbilar, varor och tjänster. • Att alltid hålla en hög kvalitet och servicenivå och därigenom skapa hel nöjda samt lojala kunder. • Att ge medarbetarna utbildning och goda utvecklingsmöjligheter och efter sträva att vi lever enligt vår värdegrund och vårdar vår företagskultur. • Att alltid sträva mot att vara ett ledande företag inom branschen. • Att uppnå god lönsamhet och goda försäljningsresultat. • Att skapa en trygg och trivsam anställning för alla medarbetare. • Att en alltid sträva efter att ge en Nybergskund en upplevelse i världsklass. • Att uppfylla alla ställda myndighetskrav som berör branschen. • Att aktivt verka för att ställda kvalitetsmål uppnås, och att verkan hos verksamhetssystemet ständigt förbättras. • Att aktivt verka för att bästa arbetsmiljö uppnås. • Genom att bevaka utvecklingen i branschen och omvärlden skall vi alltid sträva efter ständiga förbättringar. Jönköping 20200901 – Robert Bloom VD
 • Hållbarhetsredovisning Nybergs Bil AB
  Nybergs Bil, med verksamhet i Jönköping och Nässjö, har en ambition om att ta ansvar för ett mer hållbart samhälle genom att aktivt balansera ekonomiskt ansvar, miljöansvar och socialt ansvar. Vår vision Vår vision är att genom ett stort engagemang tillsammans erbjuda våra kunder en upplevelse i världsklass. Vår värdegrund ETTA Engagemang Tillit Tillsammans Ansvar Vår värdegrund ETTA innebär: Vi ska leverera en upplevelse i världsklass Vi ska ha de mest nöjda medarbetarna Vi ska ha ambitionen att vara bäst på allt vi gör Vi ska ta ansvar och känna stolthet i att nå våra mål Vi ska vara ett ledande företag i branschen