Hållbarhet

Vi strävar efter att vara så hållbara som möjligt och alltid erbjuda det mest miljövänliga alternativet.

Vårt ansvar

Nybergs Bil, med verksamhet i Jönköping och Nässjö, har en ambition och målsättningar om att ta ansvar för ett mer hållbart samhälle genom att aktivt balansera ekonomiskt ansvar med miljö- och socialt ansvar.

Vår strategi är att sträva efter lönsam och hållbar tillväxt. Genom att växa organiskt med att utveckla det produkt- och tjänsteutbud vi har idag med fokus på cirkulära affärsområden. Skapa hållbara lösningar genom utökade mobilitetstjänster, som t.ex. bildelningen ”Rulla”. Erbjuda fler hållbara reparationer som till exempel fälgrenovering och skadelagning med återanvändbara delar. Vi ser över nya bilvarumärken med fossilfria drivlinor, såsom utökningen av LEVC och Maxus för att bredda den produktportfölj vi har idag och bidra till en snabbare övergång till elektrifiering.

Läs gärna mer i vår hållbarhetsrapport.

Vår värdegrund

Vår värdegrund ETTA

Engagemang
Tillit
Tillsammans
Ansvar

Vår värdegrund ETTA innebär:

  • Vi ska leverera en upplevelse i världsklass
  • Vi ska ha de mest nöjda medarbetarna
  • Vi ska ha ambitionen att vara bäst på allt vi gör
  • Vi ska ta ansvar och känna stolthet i att nå våra mål
  • Vi ska vara ett ledande företag i branschen

Globala målen 2030

Globala målen eller Agenda 2030 togs fram av ledare för hela världen år 2015. Målen ska hjälpa oss till en social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. Vi ska alla nå målen till år 2030.

Här har vi som företag en stor möjlighet att vara med och förändra på de områden vi berör i vår verksamhet. Därför har vi valt ut fem av de globala målen som vi på Nybergs Bil kan bidra med.

Cirkulära affärsmodeller

Rulla bilpool är verkligen ett gott exempel på hur vi skapar hållbara lösningar på den lokala marknaden.

Ett initiativ från oss som skapar förutsättningar för både privatpersoner och företag att göra ett aktivt och hållbart val.

I genomsnitt står bilen still 95% av tiden och rullar i bästa fall 1 h om dagen. En resurs som många kan dela på, för en mer hållbar framtid.