Plusgaranti - upp till 2 års garanti på begagnade bilar

Hos oss kan du känna dig trygg när du köper en begagnad bil. Vi garanterar högsta kvalitet och på våra begagnade bilar och lämnar upp till 2 års garanti.

Trygghet längs hela vägen

  • 2 års Plusgaranti gäller begagnade personbilar som är max 5 år (räknat från första registreringsdagen) och har gått mindre än 10 000 mil. Giltighetstiden är 24 månader från köpdatum eller max 2 000 mil. Försäkringen upphör när en av gränserna uppnåtts. Försäkringen är personlig och upphör gälla om bilen byter ägare.
  • 6 mån Plusgaranti gäller begagnade personbilar som är max 7 år (räknat från första registreringsdagen) och har gått mindre än 15 000 mil. Giltighetstiden är 6 månader från köpdatum eller max 500 mil. Försäkringen upphör när en av gränserna uppnåtts. Försäkringen är personlig och upphör gälla om bilen byter ägare.

Om något problem mot förmodan skulle uppstå som omfattas av Plusgarantin löser vi det utan extra kostnader. Kontakta vår verkstad för hjälp.

För att garantin ska gälla ska du serva enligt serviceplanen hos oss eller hos en annan auktoriserad märkesverkstad.

Begagnade bilar i lager