Kvalitet- och Miljöcertifierad

På Nybergs Bil tycker vi att miljö och kvalitet är viktigt. Vi var första bilföretaget i Småland som blev certifierad för både miljö och kvalitet.

 • Miljöcertifiering ISO 14001:2015

  Miljöcertifieringen innebär att vi arbetar med att minska påverkan på miljön. Att vi följer de lagar och regler som ISO 14001:2015 kräver. Vi arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar.

 • Kvalitetscertifiering ISO 9001:2015

  Kvalitetscertifieringen ISO 9001:2015 innebär att vi säkerställer kvalitén på utförda arbeten och tjänster. Vi ställer krav på våra leverantörer så att de lever upp till fastställda kvalitetskrav. Vår personal är alltid uppdaterad och utbildad på den senaste tekniken. Vi övervakar och mäter ständigt våra processer för att hela tiden kunna bli ännu bättre.

 • Ackrediterade av Swedac

  Vi är ackrediterade av SWEDAC att släcka tvåor från Svensk bilprovning. När vi åtgärdat 2:orna enligt protokollet tar vi kontakt med Vägverket så att det registreras. Vi är även ackrediterade för att reparera din klimatanläggning.

 • Har högsta kreditvärdighet

  Sigillet är utfärdat av UC AB. De företag som innehar sigillet har högsta kreditvärdighet. Vill ni veta mer om UC riskklasser för kreditvärdighet gå in på uc.se/risksigill.