Publicerad 19/02-2016

80% av alla 4-åringar sitter fel i bilen!

Barnsäkerhet i bilen

En undersökning som Britax gjort visar att 8 av 10 4-åringar sitter fel i bilen. Många föräldrar bekymrar sig för bristen på benutrymme och vänder därför barnet framåt innan det hunnit fylla fem eller vuxit ur sin bakåtvända bilbarnstol. Ett barn som vänds framåt för tidigt riskerar att få mycket allvarliga skador vid en krock.

Vid en krock upstår våldsamma krafter! För att skydda ditt barn på bästa sätt behöver de sitta i bilbarnstolar anpassade för sin ålder. Barnets huvud är större och tyngre i relation till kroppen, dessutom är inte muskler och skelett fullt utvecklade vilket gör barnet mer utsatt. Barn upp till 4-5 års ålder ska sitta i en bakåtvänd stol som klarar att ta emot de krafter som framkallas vid en krock eller olycka. När barnet är ca tio till tolv år kan det åka bältat på samma sätt som vi vuxna.

Vad säger lagen?
– Barn som är kortare än 135 cm ska använda en särskild skyddsanordning, som babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde.
– Barn som är yngre än tre år får inte åka i en personbil eller lastbil utan särskild skyddsanorning, annat än vid tillfällig färd under kortare resor med taxi. Vid färd i taxi får barnet inte åka i framsätet.
– Föraren ansvarar för att passagerare under 15 år använder bilbälte eller annan skyddsanordning.
– De är olagligt att skjutsa fler barn än vad bilen är registrerad för. Passagerare i bil ska sitta på en plats som är avsedd för passagerare. Uppgifter om hur många passagerare som bilen är registrerad för finns i bilens registreringsbevis och      det överrensstämmer med antalet platser med bilbälten.

Riktlinjer:

Vilken bilbarnstol som är lämplig för ditt barn är individuellt och beror på barnets längd och vikt. Stolen är urvuxen när barnets huvud sticker upp med en tredjedel ovanför kanten på bilstolen, ungefär i höjd med överkanten på barnets öron eller när stolens rekommenderade viktgräns har passerats.

För att kunna ha en bra översikt och kontakt med barnet under en resa föredrar många att ha barnet bakåtvänt i framsätet. Du själv behöver inte släppa vägen med blicken på samma sätt som om barnet sitter i baksätet vilket gör resan säkrare ur en trafiksäkerhetssynpunkt. Tänk bara på att om bilen är utrustad med en krockkudde så måste den kopplas ur hos en auktoriserad bilverkstad innan du monterar barnstolen.

Barn bör åka baklängses så länge som möjligt, helst upp till 5 års ålder och gärna längre om ditt barn fortfrande får plats i stolen samt inte väger för mycket.

Om du krockat med bilen ska både bälte och bilbarnstol bytas ut.

Babyskydd – Spädbarn 0-9 månader
Babyskyddet används från barnets födelse tills dess att barnet kan sitta själv utan stöd, eller när babyskyddet är urvuxet. Barnet åker bakåtvänt och hålls på plats av det bälte som hör till babyskyddet. Skyddet fäster man  i bilen med hjälp av bilens bälte eller ett ISO-fix.

Vanligaste felen vid användning av babyskydd

 • Barnet ligger ner.
  Barnet ska sitta så upprätt som möjligt! Se därför till att inte babyskyddet lutar, barnet får inte ”ligga” för  mycket ner i babyskyddet.
 • Babyskyddet lutar mot sätet eller instrumentbrädan.
  Till skillnad från den bakåtvända bilbarnstolen ska babyskyddet INTE luta mot säte eller instrumentbräda.

Bakåtvänd bilbarnstol – Barn 0-5 år
Så fort barnet kan sitta själv utan stöd eller har vuxit ur sitt babyskydd är det hög tid att byta till en bakåtvänd bilbarnstol. Stolen placeras i fram- eller baksätet med hjälp av underförankringsband samt bilbältet. Se till att kontrollera att du fäst bilens bälte efter monteringsanvisningen i bruksanvisningen.

Vanligaste felen vid användning av bakåtvänd bilbarnstol

 • Felmonterad bilbarnstol.
  Se till att läsa både bilens och bilbarnstolens bruksanvisningen noga så att du monterar bilbarnstolen på ett korrekt sätt. Det är viktigt att kolla på vilka ställen i bilen som du kan montera bilbarnstolen, hur  du ska fästa bilbarnstolens underförankringsband osv.
 • För slaka underförankringsband.
  Bilbarnstolens underförankringsband ska vara väl sträckta.
 • Höjden på stolens bälte är felinställd.
  Bältet ska vara i höjd med barnets axel när barnet sitter i stolen.
 • Stolens lutning är för stor eller stolen lutar mot bilens ruta.
  Bilbarnstolen ska inte luta för mycket och får absolut inte luta mot vindrutan.

Framåtvänd Bältesstol/kudde – Barn över 4 år
När ditt barn är 4-5 år eller mer kan du börja använda bältesstol/kudde. Tänk på att inte byta för tidigt, barnet kan sitta kvar i den bakåtvända bilbarnstolen tills dess att den är urvuxen! Det säkraste sättet för ditt barn är fortfarande att färdas bakåtvänt i bilen. Ur säkerhetssynpunkt gör det inget att barnet sitter ihopkrupen med benen, det är oftast vi vuxna som tycker att det ser obekvämt ut. Bältesstolen eller kudden är till för att anpassa bilens trepunktsbälte efter barnet kropp och ge ett bättre skydd. För att sätta fast barnet i bältesstolen/kudden kontrollera att bältet sträcks ordentligt, ju närmare kroppen bältet sitter, desto bättre skydd ger det. Om ditt barn sitter på en plats som saknar nackstöd är bältesstol det bästa alternativet.

Vanligaste felen vid användning av framåtvänd bältesstol/kudde

 • Byter till bältesstol eller bälteskudde för tidigt.
  Byt först när ditt barn växt ur den bakåtvända bilbarnstolen.
 • Bältet används fel.
  T ex bältet dras över hornen istället för under eller att bältet placeras under armen istället för på axeln. Båda misstagen kan göra att bältet skyddar sämre vid en kollision. OBS! Placera inte barn som är kortare än 140 cm på plats med aktiv krockkudde!

Följ oss på Facebook , Twitter eller Instagram. www.nybergsbil.se
Maria Ahlin, Nybergs Bil i Jönköping, Nässjö och Eksjö